xRace logo
 

Register new team

Fill in information about new team

Delete Change
(picture size 800 x 386 px)
Team logo will be shown after confirmation of registration and payment.

If your team name consists of your company name/product, it will be qualified as Business group team. You will get special number t-shirt bibs with your logo, extra prizes, etc. More information in regulation.

Register existing team

Members

Captain
Member 2
Add participant

Apply for stages

Payment information

 

www.xrace.lv dalībnieka reģistrācijas un mājas lapas lietošanas noteikumi

 1. Lapas www.xrace.lv lietošanas noteikumi ir paredzēti un saistoši katram portāla www.xrace.lv lietotājam neatkarīgi no tā vai viņš ir vai nav šīs web lapas reģistrēts lietotājs. 
 2. Katram reģistrētajam xRace dalībniekam drīkst būt tikai viens lietotāja profils. 
 3. Lapas www.xrace.lv ir aizliegta t.s. „viltus” profilu veidošana, t.i. tādu profilu veidošana, kuros izvēlētais lietotāja vārds atbilst kādas citas personas vārdam, kurš nav konkrētais reģistrētais lietotājs.  Konstatējot šādu profilu esamību, www.xrace.lv administrācija ir tiesīga “viltus” profilus nekavējoties bez iepriekšējas brīdināšanas izdzēst. 
 4. Lapas www.xrace.lv reģistrētais lietotājs var jebkurā brīdī labot un dzēst savu izveidoto profilu.
 5. Katrs lapas www.xrace.lv lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas izvieto lapā. Lietotāji, ir atbildīgi par www.xrace.lv izvietotajām fotogrāfijām, profila datiem, kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras varētu rasties šādas informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā. 
 6. Lapas www.xrace.lv ir aizliegts ievietot:
  1. informāciju, kura var aizskart citu personu godu un cieņu, tajā skaitā komunikācijā nenormatīvu leksiku;
  2. informāciju, kura aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu; 
  3. informāciju, kura satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai); 
  4. pornogrāfiska vai pārlieku erotiska satura informāciju; 
  5. visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt portāla www.xrace.lv normālu darbību un drošību.
 7. www.xrace.lv ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem izdzēst lapā reģistrēto lietotāju tai skaitā arī bez iepriekšēja brīdinājuma, kā arī ierobežot vai liegt pieeju lapao www.xrace.lv, nenesot par to nekādu atbildību, ja tiek konstatēti šo lietošanas noteikumu pārkāpumi. 
 8. www.xrace.lv administrācija ir tiesīga informēt www.xrace.lv reģistrētos lietotājus par aktivitātēm un izmaiņām, kas saistītas ar www.xrace.lv, xRace sacensībām, aptauju un cita veida notikumiem, ar e-pasta.
 9. www.xrace.lv ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas lapā www.xrace.lv. 
 10. Dalībnieka reģistrācija tiek uzskatīta par pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem, t.sk. visām tajos veiktajām izmaiņām. Katram lapas www.xrace.lv lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt šos noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām.
 11. Dalībniekam reģistrējoties xRace seriālam, tas automātiski kļūst par www.xrace.lvlietotāju ar savu pieejas vārdu un paroli. Pieejas vārds un sākotnējā parole tiek nosūtīta lietotājam uzreiz pēc dalībnieka reģistrācijas.
 12. Jebkurā gadījumā SIA xRace nenes nekādu atbildību par lapas www.xrace.lv izvietoto informāciju un sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras ir radušās šīs informācijas izvietošanas rezultātā. Tāpat SIA xRacenav atbildīga par lapas pieejamību, jebkādām tehniska rakstura problēmām portāla darbībā, portāla lietotāja profila datu izmaiņām citas personas neautorizētas piekļūšanas rezultātā. Visa lapas darbība (t.sk. tajā pieejamie pakalpojumi) tiek piedāvāta tāda kāda tā ir bez nekādām papildus garantijām no SIA xRacepuses. Bez tam SIA xRace nav nekādā veidā atbildīga par jebkāda veida zaudējumiem, kuri portāla www.xrace.lv lietotājiem ir radušies saistībā ar lapā un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu.
 13. Lapas www.xrace.lv lietošana apliecina, ka lietotājs piekrīt šajos noteikumos atrunātajām saistībām pilnā apmērā un apņemas tās ievērot.
Pay with creditcard >> Pay by bank transfer >>

Please click once!

Calculated team participation fee: EUR 0
Apply >>
The code is not valid